Velkommen til Klokkehaug Maskin AS

Klokkehaug Maskin AS er eit allsidig entreprenørfirma med tilhald i Sykkylven. Arbeider også i Ålesund og store deler av Sunnmøre. Vi har gravemaskiner i 2,5 til 24 tonn, lastebiler, hjullastere, traktorer, vals.

Klokkehaug Maskin AS er vidareføring av Klokkehaug Maskin, tidligare Klokkehaug Traktorservice som Harald Klokkehaug starta opp i 1988. Det vart danna aksjeselskap i 2012 på grunn av omsetning og antall ansatte. Då Klokkehaug Traktorservice vart starta var drifta stort sett vinkla rundt landbruket, men dette endra seg rundt 2000 da bøndene kjøpte eige utstyr og utførte arbeidet sjølve.

Det vart då kjøpt inn fleire gravemaskiner og vi tok på oss arbeid som hustomter, hyttetomter, veganlegg og VA-anlegg. Vi er 10 fast ansatte, men har ca 17 årsverk totalt, meget kjekke og arbeidsomme, med fagbrev og kompetanse. Dei fleste har ADK-1 kurs og erfaring ifrå bransjen. Forventa omsetning 2018 er ca 25 millionar. Dagleg leder er Harald Klokkehaug.

Vi i Klokkehaug Maskin AS har som mål å yte vårt beste til fordel for kunden gjennom god utførelse, punktligheit, godt resultat og god oppfølging.